Projectes d'escola

Presentació


La nostra Escola forma part de la Institució Educativa Escolàpies des del 1829 i és present en 20 països d’arreu del món. L’escola de Figueres va ser la primera que va fundar Santa Paula Montal. És una escola cristina amb tradició educativa i amb visió de futur, oberta al canvi.


L’Escola basa la seva oferta en un conjunt de factors o requisits que considera que garanteixen la seva qualitat i afavoreixen una educació integral en tots els àmbits de la persona.
     
  • La permanent revisió i actualització de la Programació docent 
  • La preocupació per la innovació i recerca educativa.
  • El desenvolupament d'una acció tutorial personalitzada i efectiva.
  • La qualificació i estabilitat del professorat.
  • La formació contínua de tot el personal.
  • Una distribució horària òptima.
  • La inversió permanent en adequar les instal·lacions i els recursos materials.